Οι εταιρείες που επιθυμούν να ενισχύσουν τη διοργάνωση της Ημερίδας μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Οργάνωσης, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Erasmus Conferences & Events SA
Βουλιαγμένης 52 Β, 167 77 Ελληνικό
Τηλ.: 210 7414700
Email: info@erasmus.gr
Website: www.erasmus.gr