ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
______________________________
Προσέλευση-Εγγραφές
13:15-13:45
Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας. Μετά την έναρξη του PANNS Certification Training δεν θα επιτραπεί η είσοδος.
Αίθουσα Σωκράτης

13:45-15:00
Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση 
13:45-14:15  Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης 
Ομιλητές: Νίκος Στεφανής MD, FRANZCP, Δ/της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΠΙΨΥ
Πέτρος Λέκκος, 
MD MRCPsych MSc Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Επ. Υπεύθυνος Πειραιώς 33, Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 
14:15-14:45 
Προσκεκλημένη ομιλία: TRS diagnosis and treatment in patient with first episode schizophrenia  
Προεδρείο: Νίκος Στεφανής, Βενετσάνος Μαυρέας 
Ομιλητής:  Ofer Agid  M.D.
Schizophrenia Program, The Centre for Addiction and Mental Health
Associate Professor of Psychiatry, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Toronto, Canada
14:45-15:00 
Break

15:00-20:30 PANSS Certification Training
Moderators: 
Nikos Stefanis 
MD, FRANZCP, Prof. of Psychiatry, Chairman First Department of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens, Eginition Hospital
Venetsanos Mavreas 
Professor of Psychiatry (Emeritus), University of Ioannina, School of Life Sciences, Faculty of Medicine
15:00-15:40 Initial PANSS Presentation
Speaker: Dr. Mark Opler
15:40-16:30
Watch and Rate 1st Video
16:30-16:40 Break
16:40-17:30
Review Scores 1st Video
Speakers: Dr. Jonathan Lam & Dr. Mark Opler
17:30-18:30
Watch and Rate 2nd Video
18:30-18:40 Break
18:40-19:30
Review Scores 2nd Video
Speakers: Dr. Daniel Antonius & Dr. Mark Opler
19:30-20:30
Watch and Rate Certification Video