Υποβολή Περιλήψεων

Η προθεσμία για την υποβολή περίληψη εργασιών έληξε. Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει περίληψη, θα λάβουν σχετική ενημέρωση το συντομότερο δυνατόν.